Homepaginabehandelingenorofaciale-therapie

Intake en onderzoek

De orofaciaal fysiotherapeut, of wel kaakfysiotherapeut, helpt u met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, nek, halsgebied en het kauwstelsel. 

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor klachten aan het hoofd/hals gebied. Fysieke oorzaken zoals mondgewoontes of een operatie, maar ook stress kan een belangrijke rol spelen. 

Voorbeelden van klachten waarvoor je bij een orofaciaal therapeut terecht kan:

  • Kaakklachten (o.a. knappen, blokkades, TMD, pijnklachten)

  • Mondgewoontes (zoals bruxisme, klemmen, knarsen en tongpersen)

  • Pijn in het gezicht, kaak, hals of hoofd

  • Hoofdpijn

  • Duizeligheid

  • Nek en schouderklachten

  • Tinnitus

  • Slikklachten

  • Facialis Parese (aangezichtsverlamming)

Klachten in het hoofd-halsgebied kunnen erg complex en uitgebreid zijn. Daarom werken wij nauw samen met andere medische specialisten zoals tandartsen, kaakchirurgen, kno artsen en neurologen.

Intake en onderzoek

De eerste afspraak zal starten met een vraaggesprek gevolgd door een onderzoek in de hoofd-, hals-, en nekregio. Hierdoor kunnen klachten overzichtelijk in beeld gebracht worden en kan er samen een behandelplan opgesteld worden. De orofaciaal therapeut zal andere onderzoekstechnieken gebruiken dan de reguliere fysiotherapeut. Het kan zijn dat de therapeut in uw mond kijkt en onderzoekt om bepaald mondgedrag te kunnen herkennen

Orofaciale fysiotherapie behandeling

Naar aanleiding van het onderzoek zal de therapeut met u bespreken wat de therapiemogelijkheden zijn en samen een behandelplan opstellen. Afhankelijk van de klachten en het ontstaan kunnen er verschillende behandeltechnieken toegepast worden. Hierbij kunt u denken aan het losmaken van de spieren, het vergroten van de bewegelijkheid van de gewrichten, mimetherapie en bijvoorbeeld gedragstherapie om mondgedrag af te leren.

Ook is de kans groot dat u huiswerkoefeningen meekrijgt, deze zullen het herstelproces bevorderen.

De orofaciaal therapeut is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft om onder behandeling gesteld te worden. De behandelingen worden vergoed uit het deel ‘fysiotherapie’ van uw aanvullende verzekering.