Cool 2B Fit

Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers. Op verschillende plaatsen in Twente wordt Cool 2B Fit aangeboden onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. De cursus wordt grotendeels door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Het programma heeft vier pijlers:

  • Betrokkenheid van ouders
  • Beweging
  • Voeding en voedingsgewoonten
  • Gedragsverandering Voor meer informatie of aanmelden verwijzen wij u naar www.cool2bfit.nl.