Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen.
Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Zo is er en pool van klachtenfunctionarissen beschikbaar voor Keurmerk praktijken en Keurmerk therapeuten.

Indien u als patiënt/cliënt een schriftelijke klacht heeft neergelegd bij de praktijk zal er eerst een gesprek worden gevoerd hierover om zo tot een bevredigende oplossing te komen.
Indien gewenst kunnen zowel de patiënt als therapeut iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn.


Mocht de klacht dan niet naar tevredenheid van de patiënt zijn opgelost, kan deze een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over deze klachtenprocedure kan dit via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl