Vergoedingen

Fysiotherapie- en sportfysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Voor chronische indicaties worden alleen de eerste 20 behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21-ste behandeling wordt aanspraak gemaakt op uw basisverzekering.

Bij kinderen jonger dan 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.

Het aantal behandelingen dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt is onder andere afhankelijk van jouw polisvoorwaarden. Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden meestal rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd. In alle andere gevallen ontvang je een nota op basis van de vastgestelde tarieven van Uniek Fysiotherapie.

De huidige tarieven van Uniek Fysiotherapie staan op de website vermeld en kunnen nagelezen worden in de wachtkamer. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie. Raadpleeg de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar.
Indien je eerder behandeld bent voor fysiotherapie of gebruik heeft gemaakt van andere therapievormen dan is het mogelijk dat jouw aanvullende verzekering niet toereikend is. Als je verder nog vragen hebt over de vergoeding van jouw therapie, neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.