Motorische klachten bij jouw kind

De oorzaak achter de uitdagingen waarmee jouw kind geconfronteerd wordt, is soms moeilijk te achterhalen. Ons gespecialiseerde team werkt nauw samen met ouders en onderwijzers om erachter te komen waarom bepaalde taken moeilijk zijn voor jouw kind.

Klachten bij jouw kind

Motorische ontwikkeling is heel belangrijk voor kinderen. Het gaat over hoe goed ze kunnen bewegen en hun spieren gebruiken. Soms hebben kinderen problemen met hun motoriek. Dit kan betekenen dat ze moeite hebben met grote bewegingen, zoals lopen, rennen of springen. Of ze vinden het lastig om kleine dingen te doen met hun handen, zoals schrijven, knutselen of kleine voorwerpen oppakken. Als jow kind hiermee worstelt, is het belangrijk om dit op te merken. Deze problemen kunnen namelijk invloed hebben op hoe ze spelen, leren en dagelijkse dingen doen.

Grove Motoriek

Grove motoriek gaat over grote bewegingen die we maken met ons lichaam. Dit zijn bewegingen die je nodig hebt voor dingen als lopen, rennen, springen en klimmen. Het zijn dus acties waarbij veel delen van je lichaam samenwerken. Soms ontwikkelen deze vaardigheden zich wat langzamer bij kinderen. Dit kan ervoor zorgen dat ze wat onhandig lijken of moeite hebben met hun evenwicht houden. Het is belangrijk om deze vaardigheden goed te ontwikkelen, zodat kinderen makkelijk kunnen bewegen en spelen.

Fijne Motoriek

Fijne motoriek gaat over de kleinere bewegingen die we maken, vooral met onze handen. Denk aan dingen als schrijven, tekenen, knippen met een schaar of het bouwen met kleine blokjes. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor precieze taken. Als kinderen hiermee problemen hebben, kan het zijn dat ze moeite hebben met het vasthouden van een potlood of het maken van gedetailleerde tekeningen. Het ontwikkelen van een goede fijne motoriek helpt kinderen bij allerlei dagelijkse activiteiten en op school.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het stimuleren van motorische ontwikkeling door middel van spel en specifieke oefeningen. Deze therapie draagt bij aan een betere lichaamshouding en zelfvertrouwen in bewegen.

Bij Uniek Fysiotherapie wordt een persoonlijke, spelgerichte aanpak gebruikt, toegespitst op het individuele kind en zijn of haar unieke uitdagingen. Onze experts in kinderfysiotherapie, samen met ouders en leerkrachten, werken aan het begrijpen en aanpakken van de motorische uitdagingen van het kind. Het doel is niet alleen het verbeteren van motorische vaardigheden, maar ook het ondersteunen van de algehele ontwikkeling van het kind door efficiënte behandelingen en heldere adviezen aan ouders en leerkrachten. Transparantie en samenwerking staan centraal in deze benadering.